Vận chuyển toàn quốc

Chính sách vận chuyển của Mylan 

 

1) My lan miễn phí chính sách vận chuyển cho các đơn hàng có giá trị trên 200.000 VNĐ

 

2) Các đơn hàng giá trị dưới 200.000 VNĐ Mylan xin phép thu phí vận chuyển 25.000 VNĐ.

 

Back to Top